Adalet Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADALET BAKANLIĞI
SAMSUN ADLİYESİ

    T e l :   (0362) 311 55 00

                              311 56 00

                              311 57 00

    Faks : (0362) 311 56 03

MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

    T e l :   (0362) 311 55 00

    Faks : (0362) 311 56 03

    E-mail: samsuncbs@adalet.gov.tr

GÜNÜN MENÜSÜ
RESMİ KURUMLAR

SAMSUN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ NİHAYİ BAŞARI LİSTESİ
(22/10/2015)

    2015 yılı Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni Sınavını kazananlara ait liste ektedir.

   İlk 62 e giren adayların aşağıda belirtilen evrakları belirtilen sürede Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

   İlgililere ilanen tebliğ olunur. 13/03/2015

   Kazananların 20.03.2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Başkanlığımıza teslim etmesi gereken evraklar;

   a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

   b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya sınav birimince onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya sınav birimince onaylı örneği,

   c) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

   ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

   d) Mal bildirimi,

   e) Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği, (KPSS)

   f) Bilgisayar ya da daktilografi sertifikası veya bilgisayar veya daktilografi dersini başarı ile tamamladığına dair belge,

   g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

   h) Nüfus kayıt örneği

   i) Adli Sicil Kaydı

         » Nihai Başarı Listesi

         » Mal Bildirim Formu

         » Sağlık Beyanı

HAVA DURUMU

SAMSUN

SİTEMİZİ
 

kişi ziyaret etmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığı Samsun Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←