Adalet Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADALET BAKANLIĞI
SAMSUN ADLİYESİ

    T e l :   (0362) 311 55 00

                              311 56 00

                              311 57 00

    Faks : (0362) 311 56 03

MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

    T e l :   (0362) 311 55 00

    Faks : (0362) 311 56 03

    E-mail: samsuncbs@adalet.gov.tr

GÜNÜN MENÜSÜ
RESMİ KURUMLAR

SAMSUN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

CTE TEKNİSYEN ve SOFÖR ALIMI SINAVINI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
(02/03/2017)

             Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ilanına istinaden Komisyonumuzca yapılan Sözleşmeli İnşaat Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Şoför ve Kaloriferci pozisyonunlarında Nihai Başarı Listesinde Başarılı olan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazırlayıp en geç 07/03/2017 tarihine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri hususu rica olunur.

    ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

             1- Mal Bildirim Formu,

             2- KPSS Belgesi,

             3- Öğrenim Belgesi (Aslı veya onaylı örneği),

             4- Sertifika (Ehliyet, Kurs Bitirme Belgesi vs),

             5- Sağlık Kurulu Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; körlük,                  topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık                  Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak),

             6- Adli Sicil Kaydı,

             7- Aile Nüfus Kayıt Örneği,

             8- Başka Bir Kuruma ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe,

             9- 6x9 ebadında 2 adet Vesikalık Fotoğraf,

             10- Askerlik Durum Belgesi,

             11- Eş Durum Belgesi (çalışıp çalışmadığına dair),

 

 

             Mal Bildirim Formu İçin Tıklayınız...

             Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Olmadığına Dair Belge İçin Tıklayınız...

   

          

 

 

HAVA DURUMU

SAMSUN

SİTEMİZİ
 

kişi ziyaret etmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığı Samsun Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←