Adalet Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADALET BAKANLIĞI
SAMSUN ADLİYESİ

    T e l :   (0362) 311 55 00

                              311 56 00

                              311 57 00

    Faks : (0362) 311 56 03

MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

    T e l :   (0362) 311 55 00

    Faks : (0362) 311 56 03

    E-mail: samsuncbs@adalet.gov.tr

GÜNÜN MENÜSÜ
RESMİ KURUMLAR

SAMSUN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

SAMSUN CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU YEDEK ÜYE SEÇİMİ İLANI
(08/04/2016)

   4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu uyarınca;       13/03/2016 tarihi itibarıyla yedek üyenin görev süresinin dolamsı sebebiyle 1 adet yedek üye seçimi  yapılması gerekmektedir.
            Bu itibarla ;
            Samsun Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulun 13/03/2016 tarihi itibarıyla yedek üyenin görev süresinin dolduğu anlaşıldığından bu kurulda görev yapmak üzere 1 (bir) yedek üye seçilecektir.

            BAŞVURUDA BULUNACAK ÜYELERDE ARANAN ŞARTLAR.
            1. Otuzbes yasını doldurmus olmak.
            2. Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, egitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek ögretim kurumlarından veya bunlara denkligi kabul edilen yurt dısındaki yüksek ögretim kurumlarından mezun olmak ve meslegi ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluslarında ya da özel sektörde en az on yıl çalısmıs bulunmak.
            3. Kisisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmıs olmak.
            4. Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teskilatlarında görevli bulunmamak.
            Şartlarını taşımaları gerekmektedir.
            Ayrıca;
            1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki iliskilere taraf olanlar.
            2. Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin isledigi suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler.
            3. Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık iliskisi bulunanlar.
            İzleme kurulu baskan ve üyeligine seçilemez.

            BAŞVURU YERİ-TARİHİ VE ŞEKLİ :
            Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına,
            06/05/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar, dilekçe ile bizzat başvuru yapacaklardır.

            İLANEN DUYURULUR

 

HAVA DURUMU

SAMSUN

SİTEMİZİ
 

kişi ziyaret etmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığı Samsun Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←